Het programma School aan Zet is afgerond. De website blijft wel online, maar wordt niet meer actief ondersteund. Lees meer.
Inloggen

Tools School aan Zet

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tools die School aan Zet heeft ontwikkeld. Hieronder ziet u een korte beschrijving van alle tools en kunt u via de buttons naar de tools toe.Deze scan helpt u met het vormgeven van het w&t-onderwijs bij u op school. De scan bestaat uit twee delen: een vragenlijst in pdf-vorm en een digitale vragenlijst. U kunt het beste eerst de pdf laten invullen door een paar collega's en daarna met de digitale vragenlijst te starten door op de button te klikken.

Deze online tool biedt leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders de mogelijkheid om hun eigen vaardigheid in kaart te brengen rondom taal, rekenen, opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

De Werkwijzer samen leren is bedoeld voor scholen in het PO/SO die zich willen ontwikkelen naar een lerende organisatie. Deze online tool biedt bestuurders, schoolleiders en leraren tips en handreikingen in woord en beeld over welke stappen gezet kunnen worden om het samen leren op alle lagen binnen de organisatie vorm te geven.

Dit zelfevaluatie-instrument geeft u als school of schoolbestuur een beeld in hoeverre uw leraren hun onderwijs afstemmen op verschillen in de klas en in hoeverre ze daarin worden gefaciliteerd. De scan is te maken op het niveau van leraren/onderwijzend personeel en op het niveau van (midden)management.

Deze digitale vragenlijst kunnen scholen uitzetten onder hun leraren om zo een beeld te krijgen van waar zij vinden dat de school staat in de ontwikkeling naar een lerende organisatie. De (geanonimiseerde) resultaten zijn zelf uit te draaien en kunnen worden gebruikt om met elkaar het gesprek over schoolontwikkeling aan te gaan. Er is een versie voor PO/SO en een versie voor VO.

Met de Reflectiestellingen kunt u als schoolleider reflecteren op de ontwikkeling van uw school naar een lerende organisatie. Het invullen van de stellingen voor 1) de situatie voor start van de ontwikkeling; 2) de huidige situatie; 3) de streefsituatie geeft een in één oogopslag een weergave van de (toekomstige) ontwikkelaspecten.